CEO Brain 1.0 – Xây dựng cơ chế Khoán cho bộ phận kinh doanh
Awesome Image

CEO Software

CEO Brain – Xây dựng cơ chế Khoán cho bộ phận kinh doanh

Phần mềm CEO Brain – Giám đốc kinh doanh 1.0 được hoàn thiện từ nền tảng là cơ chế khoán toàn diện bao gồm khoán nội quy, khối lượng công việc, hiệu quả công việc và khoán chi phí 

Thông tin dự án

  • Khách hàng: CEO Software
  • Công nghệ áp dụng: blockchain 3.0
  • Thời gian hoàn thành: 40 tuần
  • Website: https://ceovietnam.edu.vn/
Awesome Image
Awesome Image

Đối tượng sử dụng

Danh sách các chức năng