Hệ thống Quản trị vận tải | Phần mềm quản trị vận tải
Awesome Image

Hoàng Đình Thái - CEO Bistech Việt Nam

Hệ thống quản trị vận tải

Là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho các doanh nghiệp vân tải bắt kịp xu hướng 4.0 và quản lý tự động, điều phối xe hiệu quả, tiết kiệm chi phí thời gian và quản lý nhân sự

quan tri van tai 2

Thông tin dự án

 • Khách hàng: Hoàng Đình Thái - CEO Bistech Việt Nam
 • Công nghệ áp dụng: Apache Hadoop, Apache Kafka, Microservices, Google Cloud, High Availability...
 • Thời gian hoàn thành: 40 tuần
 • Website: http://quanlyphuongtien.com.vn/

Yêu cầu và Giải pháp

Xử lý dữ liệu lớn về giao thông

 • Chủ động xử lý dữ liệu từ các thiết bị truyền về cho hệ thống của mình và cung cấp cho khách hàng cuối: 100 triệu bản tin/ngày, phát sinh 15 GB dữ liệu/ngày, 15.000 người dùng Online trên hệ thống...
Awesome Image

Liên kết

 • Các khối dữ liệu, logic liên kết, giao tiếp với nhau rất chặt chẽ
Awesome Image

Giải pháp

 • Áp dụng các công nghệ xử lý tiến tiến: Apache Hadoop, Apache Kafka, Microservices, Google Cloud...Cùng với đó là giải pháp về High Availability giải quyết được sự ổn định và tốc độ truy cập của toàn hệ thống cho phép tự động nhân bản dữ liệu, nên dù có hỏng hay sự cố đột xuất với kho máy chủ, thì dữ liệu của khách hàng cũng hoàn toàn được bảo vệ tự động 100% an toàn.
Awesome Image

Giải pháp

 • Thiết kế hệ thống theo kiến trúc microservices (nhiều dịch vụ nhỏ). Áp dụng các giải pháp toàn diện để quản lý các ứng dụng containter hoá và cung cấp các khả năng mạnh mẽ, đó là Kubernetes và Docker
Awesome Image

Hiển thị Realtime

 • Hiển thị và tốc độ vị trí xe realtime (thời gian thực) cho người dùng
Awesome Image

Tín hiệu

 • Không có tín hiệu từ xe để xem được Lộ trình và tính số km chuẩn đã đi do bị mất kết nối từ các lý do khách quan
Awesome Image

Giải pháp

 • Sử dụng giao thức WebSocket hỗ trợ giao tiếp hai chiều giữa client và server để tạo một kết nối trao đổi dữ liệu, có độ trễ thấp và dễ xử lý lỗi.
Awesome Image

Giải pháp

 • Giải quyết tình trạng km chuẩn dựa vào thuật toán thông minh, tự vẽ lại cung đường khi mất tín hiệu dựa vào đường đi gần nhất, cải thiện tình trạng km sát thực tế nhất có thể
Awesome Image

Danh sách các chức năng