Thiết kế Phần mềm Quản lý nhân sự theo yêu cầu
Awesome Image

Nhà máy thuốc lá Thanh Hóa

Quản lý Nhân sự cho Nhà máy thuốc lá Thanh Hóa

 Bộ giải pháp quản trị và phát triển nhân sự toàn diện. Quản lý lịch làm việc, ngày nghỉ phép, bảng chấm công, bảng tính lương một cách thống nhất

Nha thuoc la thanh hoa

Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nhà máy thuốc lá Thanh Hóa
  • Công nghệ áp dụng:
  • Thời gian hoàn thành: 20 Tuần
  • Website:

Yêu cầu và Giải pháp

  • Đang cập nhật...
Awesome Image

Danh sách các chức năng