Ứng dụng tìm việc làm - Ứng dụng xin việc - App tuyển dụng
Awesome Image

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO SEN

Ứng dụng SEN – Cộng đồng việc làm, giao tiếp xã hội

 Ứng dụng SEN cho phép mọi người kết nối trực tiếp trong giao/nhận việc với thông tin đầy đủ về vị trí việc làm, nội dung việc làm, chi phí được nhận/ chi phí phải trả.

S1 8a7e2d8f

Thông tin dự án

  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Sáng tạo SEN
  • Công nghệ áp dụng:
  • Thời gian hoàn thành:
  • Website: http://sen.com.vn/

Yêu cầu và Giải pháp

  • Đang cập nhật...
Awesome Image

Hình ảnh ứng dụng

Danh sách các chức năng