TÍCH HỢP AI, BIGDATA, BLOCKCHAIN

Đăng ký+
Tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Bigdata) và công nghệ cơ sở dữ liệu sáng tạo (Blockchain) vào các hệ thống Quản trị, Kinh Doanh làm tăng sức mạnh cho Doanh nghiệp.
Awesome Image

Khái niệm cơ bản

  • Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence – viết tắt là AI) là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người.
  • Big Data là các tập dữ liệu có khối lượng lớn và phức tạp. Những tập dữ liệu lớn này có thể bao gồm các dữ liệu có cấu trúc, không có cấu trúc và bán cấu trúc, mỗi tập có thể được khai thác để tìm hiểu insights.
  • Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số được phân chia hay dễ hiểu hơn là cơ sở dữ liệu trong một mạng. Nó mã hóa tất cả dữ liệu thành các khối và kết nối chúng với nhau để tạo thành một chuỗi dài. Mỗi khi một thông tin hoặc giao dịch mới xảy ra, thông tin cũ sẽ không bị mất đi mà thay vào đó, thông tin mới sẽ được lưu vào một khối mới và lần lượt được nối vào khối cũ để tạo thành một chuỗi mới.

AI

Blockchain

Big Data

Awesome Image

Các ứng dụng của AI, Bigdata, Blockchain

KH có nhu cầu tích hợp các công nghệ vào hoạt động sản xuất Kinh doanh của mình, liên hệ TECHMU VIETNAM nhé.

Phân tích số liệu

Chấm điểm tự động

Quảng cáo chính xác

Nhận diện khuôn mặt

Giám sát chuỗi

Chuyển giao tài sản

Tư vấn tài chính

Chuyển đổi ngôn ngữ

Chatbot

Tiền điện tử

Bảo mật

Ô tô tự hành

Awesome Image

Send Message

Liên hệ với chúng tôi nhé


    Ấn gửi và chờ 3-4s...