DỊCH VỤ CDN - S3 STORAGE - LIVESTREAM

Đăng ký+
CDN – Content delivery Network là mạng lưới gồm nhiều Server được triển khai tại nhiều Data center khác nhau. Mục tiêu của CDN là phục vụ User với tính sẵn sàng, ổn định cao và đặc biệt giúp tăng tốc độ truy cập của khách hàng vào nội dung cần truyền tải. Ngày nay, CDN được dùng để phân phối nội dung rất phổ biến, với nhiều loại nội dung khác nhau, bao gồm Web (chữ, hình ảnh và script), các đối tượng có thể download được (Media file, software, tài liệu), Ứng dụng, live-stream media, và cả mạng xã hội
Awesome Image

Các dịch vụ khác

  • Tư vấn giải pháp CI/CD
  • Tối ưu hóa hạ tầng mạng lưới/devops/sysadmin
  • Các giải pháp SDS, SDN
  • Tư vấn, giám sát hạ tầng CNTT và An toàn thông tin
  • Cung cấp phần cứng & linh phụ kiện CNTT: router, switch, Server, NIC, SSD, CPU, RAM
  • Tư vấn, vận hành các dịch vụ GAME:Các mô hình hệ thống khi triển khai hệ thống game; Cách thức tích hợp và quy trình vận hành, phối hợp giữa đơn vị phát triển, phân phối và phát hành game; Các công cụ giám sát, phối hợp, theo dõi trong quá trình phát triển game: trước khi phát hành game, khi triển khai phát hành game và các vấn đề tối ưu sau khi ra game.
  • Các lỗi thường gặp và một số khuyến cáo cụ thể trong quá trình vận hành các dịch vụ game

Hạ tầng

Linh kiện

Games

Awesome Image

Đối tượng nên thuê CDN

Truyền hình

Quảng cáo

Game Online

Giáo dục

Thương mại điện tử

Giải trí và Media

Y tế

Chính phủ

Awesome Image

Send Message

Liên hệ với chúng tôi nhé


    Ấn gửi và chờ 3-4s...