DỊCH VỤ QUẢN TRỊ MÁY CHỦ (MANAGED SERVICE)

Đăng ký+
Dịch vụ Quản trị máy chủ (Managed Services) là mô hình dịch vụ cao cấp, quản lý các máy chủ, hệ thống lưu trữ SAN, hệ thống sao lưu/ khôi phục dữ liệu bằng băng từ (tape back up) và các đường truyền mạng bên trong trung tâm dữ liệu của khách hàng cũng như các đường truyền kết nối từ trung tâm dữ liệu do khách hàng thuê đến các chi nhánh, bảo đảm toàn bộ hệ thống hoạt động xuyên suốt 24×7
Awesome Image

Các mức độ trong Managed Service

  • Giao nhiệm vụ (Out-tasking): một phần công việc quản lý mạng được giao cho nhà cung cấp dịch vụ Managed serviecs thực hiện. Mức này sẽ giảm được một phần chi phí khai thác và nhân lực cho nhà khai thác Viễn thông.
  • Giao cho nhà cung cấp thực hiện toàn bộ việc vận hành kỹ thuật, tối ưu hóa mạng, thiết kế và xây dựng mạng: Điều này sẽ dẫn tới việc chuyển giao một số nhân lực từ nhà khai thác sang nhà cung cấp dịch vụ vận hành bảo dưỡng mạng. Việc thuê đơn vị chuyên nghiệp thực hiện toàn bộ việc vận hành kỹ thuật mạng sẽ giảm được đáng kể nhân lực chi phí OPEX cho nhà khai thác. Đây là mô hình phổ biến nhất hiện nay.
  • Nhà cung cấp thực hiện cả phần thuê vị trí, nhà trạm, ăng ten phát sóng và toàn bộ phần truyền dẫn: Nhà cung cấp Managed services sẽ phải đảm bảo chỉ số chất lượng mạng. Với mô hình này, nhà khai thác sẽ không chỉ tiết kiệm được chi phí nhân công mà cả những chi phí khác liên quan đến mạng lưới, chi phí đầu tư mạng.
  • Nhà cung cấp chịu trách nhiệm cả việc tối ưu hóa mạng: Điều này có nghĩa là đơn vị chịu trách nhiệm Managed service sẽ thay mặt nhà khai thác Viễn thông tối ưu hóa dung lượng và vùng phủ của dịch vụ thông qua việc chỉ cung cấp dung lượng mạng khi nào cần thiết và ở những vị trí cần thiết.

Quản trị

Xử lý

Báo cáo

Awesome Image

Đối tượng nên sử dụng dịch vụ Managed Service

Các doanh nghiệp không có đội IT chuyên trách, muốn thuê đội ngũ chuyên nghiệp quản trị để tập trung vào công việc Kinh doanh, đơn vị muốn tư vấn tối ưu hệ thống, hạ tầng CNTT

Doanh nghiệp

Ngân hàng

Tài chính

Y tế

Du lịch

Giáo dục

Nhà hàng - Khách sạn

BĐS - Xây dựng

Awesome Image

Send Message

Liên hệ với chúng tôi nhé


    Ấn gửi và chờ 3-4s...