QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRIỂN KHAI PHẦN MỀM CHI TIẾT

Việc thu thập đủ, đúng yêu cầu của Khách hàng là yếu tố đầu tiên và sống còn của Dự án. Việc xác định đúng yêu cầu, triển khai phương án phù hợp sẽ giúp Nhà cung cấp và Khách hàng hạn chế tối đa các phát sinh trong quá trình dự án diễn ra.

Bước 1. Khảo sát nhu cầu

01

KH muốn gì?

Khách hàng cần xây dựng phần mềm để làm gì? Yêu cầu mức độ đáp ứng đến đâu?Thời gian hoàn thành

02

Hiểu rõ Doanh nghiệp

Hiểu rõ được tổ chức, mô hình nghiệp vụ, tình trạng hệ thống, thiết bị, mô tả luồng công việc, đặc điểm nhân sự tham gia hệ thống...

03

Khả năng tài chính

Đôi khi mức độ yêu cầu của Doanh nghiệp vượt quá khả năng chi trả. TECHMU VIETNAM sẽ tư vấn mức độ phù hợp mà vẫn đáp ứng được các chức năng mong muốn.

Bước 2.Phân tích thiết kế

Bước 3. Thực thi phần mềm

Bước 6.Quản trị thay đổi và Kết thúc

Xác định kế hoạch quản lý thay đổi

Kiểm soát sự thay đổi của yêu cầu, môi trường, tài nguyên
Duyệt lại các thay đổi

1
2

Thực hiện sao lưu dự phòng

Sao lưu dự án định kì hoặc theo yêu cầu

Bàn Giao dự án

Bàn giao dự án Đào tạo
Chuyển giao công nghệ
Vận hành theo yêu cầu

3
4

Kết thúc

Đóng dự án